NPM: 17112984
Nama: YUSHE RESTIANI HARAHAP
Kelas: 6KA04
Email: yusherestiani [ @ ] student.gunadarma.ac.id

Tulisan

NoJudul TulisanTahunURL


Tugas

NoJudulTahunURL
1Agama Dan Masyarakat2013http://yusherestiani.blogspot.com/2013/01/agama-dan-masyarakat.html
2Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Kemiskinan2013http://yusherestiani.blogspot.com/2013/01/ilmu-pengetahian-teknologi-dan.html
3Pertentangan Sosial Dan Integrasi Masyarakat2013http://yusherestiani.blogspot.com/2013/01/pertentangan-sosial-dan-integrasi.html
4Masyarakat Pedesaan Dan Masyarakat Perkotaan2013http://yusherestiani.blogspot.com/2013/01/masyarakat-pedesaan-dan-masyarakat.html
5Ilmu Sosial Dasar Sebagai Salah Satu Mkud2013http://yusherestiani.blogspot.com/2013/04/isd-sebagai-salah-satu-tugas-tujuan.html
6Konsepsi Ilmu Kebudayaan Dasar Dalam Kesusastraaan2013http://yusherestiani.blogspot.com/2013/04/konsep-ilmu-budaya-dasar-dalam.html
7Manusia Dan Kebudayaan2013http://yusherestiani.blogspot.com/2013/04/manusia-dan-kebudayaan_8.html
8Manusia Dan Keadilan2013http://yusherestiani.blogspot.com/2013/05/manusia-dan-keadilan.html
9Manusia Dan Pandangan Hidup2013http://yusherestiani.blogspot.com/2013/05/manusia-dan-pandangan-hidup_5.html
10Manusia Dan Tanggung Jawab2013http://yusherestiani.blogspot.com/2013/05/a.html
11Manusia Dan Kegelisahan2013http://yusherestiani.blogspot.com/2013/05/manusia-dan-kegelisahan.html