NPM: 17112984
Nama: YUSHE RESTIANI HARAHAP
Kelas: 6KA04
Email: yusherestiani [ @ ] student.gunadarma.ac.id

Tulisan

NoJudul TulisanTahunURL


Tugas

NoJudulTahunURL
1Ilmu Sosial Dasar Sebagai Salah Satu Mkdu2012http://yusherestiani.blogspot.com/2012/11/ilmu-sosial-dasar-sebagai-salah-satu.html
2Manusia Dan Keidahan2012http://yusherestiani.blogspot.com/2012/11/manusia-dan-keindahan.html
3Manusia Dan Cinta Kasih2012http://yusherestiani.blogspot.com/2012/11/manusia-dan-cinta-kasih.html
4Manusia Dan Penderitaan2012http://yusherestiani.blogspot.com/2012/11/manusia-dan-penderitaan.html
5Ilmu Budaya Dasar Dalam Kesustraan2012http://yusherestiani.blogspot.com/2012/11/ilmu-budaya-dasar-dalam-kesusastraan.html
6Manusia Dan Kebudayaan2012http://yusherestiani.blogspot.com/2012/11/manusia-dan-kebudayaan_3.html
7Pelapisan Sosial Dan Kesamaan2012http://yusherestiani.blogspot.com/2012/11/pelapisan-sosial-dan-kesamaan-derajat.html
8Individu,keluarga,dan Masyarakat2012http://yusherestiani.blogspot.com/2012/12/individukeluarga-dan-masyarakat.html
9Warga Negara Dan Negara2012http://yusherestiani.blogspot.com/2012/12/warga-negara-dan-negara_5512.html
10Pemuda Dan Sosialisasi2012http://yusherestiani.blogspot.com/2012/11/pemuda-dan-sosialisasi_25.html